Naročene in in do zahtevanega roka plačane fotografije brezplačno dostavimo na šolo/vrtec v 15 dneh od zaključne storitve. 


Za naknadna naročila ali naknadno plačane fotografije zaračunavamo poštnino po ceniku pošte Slovenije (s pazljivejšim ravnanjem).